AKP MİK-in Rəyasət heyəti


10.10.2017Azərbaycan Kommunist Pattiyası MİK-in Rəyasət heyətinin 7 oktyabr 2017-ci il tarixdə növbəti iclası keçirilmişdir.
Gündəliyə :AKP MİK -in və AKP NTK-nın birgə(17 sentyabr 2017-ci il tarixli) plenumunun yekunları haqqında Arayışın müzakirəsi, Böyük Oktyabr Sosialist inqilabının 100 illiyinə həsr olunan yubiley tədbirinin təşkilinin gedişinə dair və digər cari məsələlərin təkif olunmasına baxilaraq gündəlik yekdilliklə qəbul olunmuşdur.
Müzakirələrdə A.Orucov, S Süleymanov, Y. Musayeva, V. Quliyev, N,Novruzov,A.Mustafayev,M. Mahmudov, Ə.Xəlilov iştirak etmişlər və müzakirə olunan məsələlərə dair təkliflərini vermişlər.
İclası AKP MİK sədri H.Hacıyev yekunlaşdırmışdır.