Azərbaycan KP MİK Rəyasət heyətinin Təbriki!


30.12.2022Azərbaycan KP MİK Rəyasət heyətinin Təbriki!

Kommunist yoldaşlar!

Sizi, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü 31 dekabr və Yeni 2023-cü il münasinətilə təbrik edirik!

Partiyanın hər bir üzvünə yorulmadan öz ideya səviyyəsinin yüksəldilməsi üzərində işləmələrini, partiya təşkilatları sosialist şüurunun kütlələrə aşılamağı özləri üçün mühüm vəzifə hesab etmələrini arzulayırıq.

İşimizdə marksizm-leninizm nəzəriyəsinin təşkilat vəzifələrini öyrənib ona əməl etməyinizi tövsiyə edirik.

Bayramınız mübarək, yoldaşlar!