Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı - 103 il


08.11.20202020-ci ilin noyabr ayının 7-də Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 103-cü ildönümü qeyd olunur. Bu tarixi hadisə münasibəti ilə Azərbaycan Kommunist Partiyasının üzvlərini
təbrik edirik!
V. İ. Lenin 1917-ci ilin noyabrından 1918-ci ilin fevralına qədər olan dövrü "qırmızı qvardiyanın kapital üzərinə hücumu" dövrü adlandırmışdı.
V. İ. Lenin yazmışdı ki, bolşeviklər partiyası Rusiyanı dövlətlərin əlindən alıb xalqa verdi,
indi isə partiya Rusiyanı idarə etməyi öyrənməlidir.
Bəşər cəmiyyəti daha çox inkişaf etdikcə, Böyük Oktyabrın ideyalarının, marksizm- leninizmin həyatverici təliminin onun taleyinə təsiri daha əzəmətlə acılıb göstəriləcəkdir.
Bayramınız mübarək, hörmətli kommunistlər!

Azərbaycan KP MİK
Rəyasət heyəti
07 noyabr 2020-ci il.