Dahi Nəriman Nərimanovun inqilabi fəaliyyəti


25.02.2018Azərbaycan KP MİK-in Rəyasət heyətinin məlumatı

5 avqust 2017-ci il tarixdə axşam saat 16-00-da AKP MİK-in mərkəzi qərargahında AKP MİK-in növbəti yiğıncağı keçirilmişdir.
Yığıncaq iştırakçıları dialektik və tarixi materializmin yaradıcılarından Fridrix Engelsin vəfatının 122-ci ildönümünə həsr olunan AKP MİK sədri Hacı Hacıyevin məruzəsini və Böuük Oktyabr Sosialist inqilabının 100 illiyinə hazırlıq üzrə tədbirlər planına uyğun “Dahi Nəriman Nərimanovun inqilabi fəaliyyətinə (1890-1902-ci illər) aid AKP MİK sədrinin müavini Ə.Xəlilovun məruzəsini dinləmişlər.

Yığıncaqda iştirak edən Məzəddin Əyyubov, Mehdi Şəhriyarlı, Yaqut Musayeva,Mayıl Mahmudov, Akif Orucov dahilər haqqında maraqlı tarixi faktlar söyləmişlər.

Yığıncaq AKP MİK-in və NTK-nın birgə növbəti plenumunun cağrılması məsələsini, plenumun gündəliyini və məruzəçilərin təyin edilməsini müzakirə edərək qərar qəbul etmişdir.


AKP MİK-in Rəyasət heyəti