Əsgərov Ehtiyatın anım günü


06.12.201903 dekabr 2019-cu il Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin mərhum üzvü texnika elmləri namizədi Əsgərov Ehtiyatın anım günüdür.

Hər bir işin müvəffəqiyyəti, onu yerinə yetirən adamların məqsəd və vəzifəsini nə dərəcədə dürüst və doğru anlamasından Ehtiyat Əsgərov partiya qarşısında boynuna çəkdiyi böyük məsulliyətli ictimai işi yaxşıca dərk etmiş və bu işi bütün varlığı ilə sevərək, onu fədakarcasına yerinə yetirən bir partiya üzvü olmuşdur. Ehtiyat Əsgəroda olan vətənpərvərlik, vətəndaşlıq hissləri onun üzvü olduğu partiyanın fəaliyyətinin marksistcəsinə öyrənilib, yenidən qurulmasında yorulmadan fəallıq edirdi.

Xəstəlik onun arzularının həyata keçməsinə mane oldu.

Partiya yoldaşları Ehtiyat Əsgərovun xatirəsini hörmətlə yad edir.

Azərbaycan KP MİK Rəyasət heyəti