Imişli rayon təşkilatının büro iclası haqqında


16.10.201915 oktyabr 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Kommunist Partiyası İmişli Rayon təşkilatının büro iclası keçirilmişdir. İclasa sədrliyi AKP İmişli rayon təşkilatının birinci katibi Rüstəm Qüdrətov etmişdir. İclas AKP MİK-in və AKP MNTK-nın birləşmiş IV plenumunun (22 sentyabr 2019-cu il tarixli) qərarlarının yerinə yetirilməsində - müasir dövrdə Sovet ədəbiyyatının rayon əhalisi arasında təbliğ edilməsi yollarının müəyyən edilməsi haqqında məsələni müzakirə edərək qərar qəbul etmişdir.

AKP MİK Rəyasət heyəti