İmişli RT - məlumat


29.01.2019Azərbaycan KP İmişli rayon təşkilatının 26 yanvar 2019-cu il tarixdə növbəti iclası keçirilmişdir. İclas AKP MİK və AKP MNTK-nın birləşmiş II Plenumuna hazırlıqla əlaqədar rayon təşkilatının vəzifələrinə dair məsələlərə baxaraq qərar qəbul etmişdir.

 

Azərbaycan KP MİK Rəyasət heyəti