Lənkəran rayonu Şilavar kəndində ilk partiya təşkilatının təsis olunmasına dair


2018-05-24 18:16:1723 may 2018-ci il tarixdə Azərbaycan KP Lənkəran partiya təşkilatının Şilavar kəndində ilk partiya təşkilatının təsis olunmasına dair 7 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupunun yiğıncağı keçirilmişdir.Yığıncaq ilk partiya təşkilatının yaradılmasına qərar vermiş və Tağıyev Bəyverdi Mirəziz oğlunu təşkilatın katibi seçmişdir. Yığıncaqda AKP Lənkəran rayon təşkilatının katibi Baldadaş Əliyev və təşkilatın büro üzvü Yaşar Qafarov iştiraak etmişlər.