Lənkəran RT büro iclası


29.05.2019Azərbaycan Kommunist Partiyası Lənkəran şəhər təşkilatının 25 may 2019-cu il tarixdə növbəti büro iclasını gündəliyinə AKP VII qurultayının materiallarını yerinə yetirilməsinin vəziyyəti və partiya təşkilatının vəzifələri haqqında məsələ qoyulmuşdur. Büro iclasının məsələsinə dair AKP Lənkəran şəhər təşkilatının 1-ci katibi Yaşar Qafarov məlumat vermişdir. Müzakirələrdə büro üzvləri aktiv iştirak edərək partiya qurultayının qərarlarının yerinə yetirilməsində fəallıq göstərəcəklərini və partiya sıralarının artırılmasında bilavasitə iştirak edəcəklərini bildirmişlər.

AKP MİK Rəyasət heyəti