Lənkəran ŞT 18 avqust 2019-cu il tarixli tədbiri


24.08.2019Azərbaycan Kommunist Partiyası Lənkəran şəhər təşkilatının 2019-cu ilin avqust ayının 18-də növbəti büro iclası keçirilmişdir. İclasın gündəliyində AKP-nin VII qurultayının qərarlarının yerinə yetirilməsində şəhər təşilatının qarşıdakı vəzifələri müzakirə edilmişdir. Gündəliyin müzakirəsinə başlamazdan əvvəl AKP sıralarına qəbul olunan kommunist yoldaşlara partiya biletlərini Lənkəran şəhər partiya komitəsinin birinci katibi Yaşar Qafarov təqdim etmişdir.

AKP MİK-in Rəyasət heyəti